Events

2017-11-20
 • AoN BrainHack at University of Warsaw

  2017-11-18  1:30 AM-2017-11-20  2:30 AM

  Sala 1.40

  See more details

2017-11-22
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Beata Jackowska-Zduniak: Dwuetapowy model mutacji nowotworowych z uwzględnieniem opóźnień

  Dwuetapowy model uwzględnia interakcje pomiędzy zdrowymi komórkami, łagodnymi komórkami nowotworowymi w pierwszym stadium mutacji oraz komórkami w końcowym stadium mutacji. Czas potrzebny do transformacji komórek z jednego stanu do kolejnego jest opisany za pomocą opóźnień zadanych w równaniach. W pracy badany jest wpływ wielkości opóźnień oraz dyfuzji na dynamikę zaproponowanego modelu. W przedstawionej analizie skupiamy się na zmianach stabilności mogących wystąpić przy zwiększaniu wartości opóźnień i ze względu na niestabilność dyfuzyjną (Turinga). Uzyskane wyniki analityczne są zilustrowane za pomocą obliczeń numerycznych.

  16:15 - 17:00,  Sala 1.01

  See more details

2017-11-24
 • PRESS: PRoton thErapy research SeminarS

  2017-11-24  1:00 PM - 5:30 PM
  Jagiellonian University Division of Nuclear Physics

  Research seminar on leading proton radiotherapy research projects in Europe for students and researchers.

  See more details

2017-11-29
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Jan Karbowski

  16:15 - 17:00,  Sala 1.01

  See more details

2017-12-06
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Anna Kowalik

  16:15 - 17:00,  Sala 1.01

  See more details

2017-12-13
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Łukasz Okruszek: Rola sieci neuronalnych w przetwarzaniu intencji komunikacyjnych w schizofrenii

  16:15 - 17:00,  Sala 1.01

  See more details