Seminaria

2021-04-22
2021-04-29
2021-05-06
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Jakub Orłowski: Neuroinformatyka w praktyce - adaptacja parametrów terapii DBS na podstawie aktywności elektrycznej mózgu

  Stymulacja głębokich struktur mózgu (deep brain stimulation, DBS) jest klinicznie stosowaną metodą zaburzeń ruchowych (np. choroba Parkinsona), proponowaną pacjentom, u których tradycyjna terapia lekami jest nieskuteczna albo powoduje niepożądane efekty uboczne.
  Terapia DBS jest uznawana za skuteczną i bezpieczną, jednak niepozbawioną wad. Wśród problemów najczęściej wskazuje się krótki czas życia baterii, zmniejszającą się z czasem skuteczność oraz efekty uboczne związane z samą stymulacją.
  Jednym z głównych proponowanych sposobów na zaradzenie tym kwestiom jest stymulacja w pętli zamkniętej (closed-loop DBS, clDBS), w której parametry sygnału wysyłanego do mózgu są dopasowywane na podstawie stanu pacjenta. Badania kliniczne z ostatniej dekady pokazują, że to podejście jest skuteczne i że wraz z szybkim rozwojem technologii możemy mieć nadzieję na szybkie dopuszczenie tej terapii do powszechnego stosowania.
  W tej prezentacji opowiem o podstawowych sposobach implementacji clDBS, o poszukiwaniach optymalnego algorytmu stymulacji, opiszę bieżące problemy i wyzwania, a także postaram się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie - gdzie w tym wszystkim jest fizyka?

  11:15 - 12:15,  seminarium zdalne dostępne na platformie kampus:

  https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/mod/bbbuw/view.php?id=56402

  Dla gości dostęp z hasłem WFUW.

  See more details

2021-05-13