Seminaria

2024-02-29
2024-03-07
  • Seminarium Fizyki Biomedycznej

    Zofia Szczyrek: Catalyst HD jako narzędzie wykorzystywane do napromieniania na głębokim wdechu

    11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali 0.14 budynek B

    See more details

2024-03-14
2024-03-21