Seminaria

2019-01-24
  • Seminarium Fizyki Biomedycznej

    Mateusz Wiliński: Wykrywalność makroskopowych struktur w sieciach skierowanych z użyciem modeli blokowych

    Poszukiwanie makroskopowych struktur w sieciach jest jednym z najbardziej podstawowych problemów nauki o złożoności. Najbardziej powszechnymi modelami sieci umożliwiającymi generowanie takich struktur są modele blokowe. Niedawne wyniki pokazały, że wykrywalność takich struktur w sieciach rzeczywistych jest mocno ograniczona. Wyniki dotyczyły co prawda szczególnego przykładu modeli blokowych, ale wnioski jakie z nich płyną, są uniwersalne. W naszych badaniach skoncentrowaliśmy się na bardziej ogólnej wersji modelu blokowego, w którym połączenia w sieci mogą być skierowane. Co więcej, pokazaliśmy, że przez wprowadzenie asymetrii w takim modelu, jesteśmy w stanie zwiększyć możliwości wykrywania makro-struktur w sieciach. Co ważniejsze, ta jakościowa zmiana dotyczy szerokiej klasy nietrywialnych sieci.

    11:15 - 12:15,  Sala B0.14

    See more details