Seminaria

2021-12-09
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Karolina Stelmach, Piotr Zieliński: Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji skrajnie krótkich sygnałów dźwiękowych

  11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali B0.14

  See more details

2021-12-16
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Jakub Gotlib: Nanodozymetria: idee, metodologia, bieżące wyniki

  Większość metod badania wpływu promieniowania jonizującego na istoty żywe polega na powiązaniu makroskopowego pojęcia, jakim jest dawka pochłonięta ze statystycznymi skutkami, które powstały w wyniku ekspozycji w poszczególnych komórkach lub całym organizmie. Wyjątek stanowi nanodozymetria. Jest to bowiem metoda umożliwiająca badanie jonizacji spowodowanych oddziaływaniem pojedynczej cząstki promieniowania. W trakcie seminarium postaramy się przybliżyć idee leżącą u podstaw nanodozymetrii, zapoznać się z jej metodologią oraz wspomnieć o wynikach prowadzonych obecnie doświadczeń. Nakreślimy także przyszłe kierunki badań, które będą realizowane w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Wydziału Fizyki UW.

  11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali B0.14

  See more details

2021-12-23
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Przerwa świąteczna

  11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali B0.14

  See more details

2021-12-30
 • Seminarium Fizyki Biomedycznej

  Przerwa świąteczna

  11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali B0.14

  See more details