Seminaria

2021-10-14
  • Seminarium Fizyki Biomedycznej

    Krzysztof Fornalski: Radiacyjna odpowiedź adaptacyjna i efekt Yonezawy - czyli słów parę o modelowaniu odpowiedzi komórek na promieniowanie jonizujące

    Modelowanie odpowiedzi komórek eukariotycznych na promieniowanie jonizujące, szczególnie w obszarze dawek niskich, jest problemem złożonym. Należy powiem połączyć z jednej strony całą gamę typowych procesów biologicznych, z drugiej zaś pojawiające się różnego rodzaju efekty, nazywane efektami niecelowanymi oraz nieliniowymi, takimi jak efekt sąsiedztwa, odpowiedź adaptacyjna czy niestabilność genetyczna. W niniejszej prezentacji zostanie przedstawiony biofizyczny model radiacyjnej odpowiedzi adaptacyjnej oraz jego zastosowania, w szczególności do opisu tzw. efektu Yonezawy, zwanego też efektem poprzedzającej dawki. Pokazany zostanie również wpływ odpowiedzi adaptacyjnej na modelowanie procesów popromiennej kancerogenezy komórkowej: od pojedynczego fotonu do rozwoju nowotworu.

    11:15 - 12:15,  seminarium stacjonarne w sali B0.14

    See more details