The Cardinal Stefan Wyszyński Institute of Cardiology – job offer in Department of Nuclear Medicine

13th Econophysics Colloquium and 9th Polish Symposium on Physics in Economy and Social Sciences
2017-06-12
[Neuroinf] ogłoszenia na liście comp-neuro
2017-09-02

Job description is given in Polish: 

Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie (IK) zatrudni absolwenta Wydziału Fizyki (kierunek: Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, specjalność: Fizyka medyczna) w Samodzielnej Pracowni Medycyny Nuklearnej IK – od października 2017r.

W zakres obowiązków wchodzi m.in.:

  1. Praca z otwartymi i zamkniętymi źródłami promieniowania w zakresie kontroli jakości aparatury scyntygraficznej i testowania hipotez naukowo-badawczych.
  2. Współpraca naukowa z zespołem Pracowni i zespołami IK przy tworzeniu i realizacji projektów badawczych.
  3. Nadzór nad stanem technicznym oraz prawidłowością wykorzystywania aparatury zainstalowanej w Pracowni.
  4. Obsługa baz danych prowadzonych przez IK i Pracownię oraz oprogramowania medycznego zainstalowanego w Pracowni.
  5. Współpraca z działami: Systemów Informatycznych oraz Techniki Medycznej.

Praca stwarza możliwość rozwoju naukowego.

Kontakt (list motywacyjny, CV, ew. zapytania):

ateresinska@ikard.pl (dr hab.n.med. Anna Teresińska, prof.nadzw.IK, Kierownik Pracowni)

Warszawa, 18-08-2017