Institute of Psychology Polish Academy of Sciences – job offer: Research Assistant in Clinical Neuroscience Lab

Aspects of Neuroscience Brainhack 2017
2017-09-11
PRESS: PRoton thErapy research SeminarS
2017-10-12

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Neuronauki Klinicznej. Zapraszamy osoby na wczesnym
etapie kariery naukowej, które nie uzyskały jeszcze stopnia doktora.
Oferujemy:
- pracę w młodym, odnoszącym sukcesy naukowe zespole badawczym
- udział w nowatorskich projektach badawczych z zakresu neuronauki społecznej i klinicznej
- możliwości rozwoju naukowego i używania szerokiego spektrum metod i technik, w tym najnowocześniejszych
metod neuronauki społecznej (w tym hyperscanning EEG o wysokiej rozdzielczości, eyetracking VR, tCS/EEG)
- współudział w tworzeniu artykułów publikowanych w czasopismach z listy JCR.
- możliwość realizacji pracy doktorskiej w IP PAN
Wymagania
• Stopień magistra w zakresie psychologii, kognitywistyki, neuroinformatyki, fizyki, biotechnologii lub dziedzin
pokrewnych
• Potwierdzone uczestnictwo w realizacji projektów badawczych z zakresu neuronauki poznawczej – co najmniej
jedna publikacja w czasopismach z listy JCR
Dodatkowym atutem będzie:
• Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i kierowaniu projektami badawczymi
• Umiejętność programowania w środowisku Matlab lub Python
• Umiejętność analizy danych EEG i/lub fMRI
• Znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
• Doświadczenie w zakresie pracy klinicznej z pacjentami, w szczególności z osobami chorymi na schizofrenię lub
doświadczenie w zakresie badań nad mechanizmami poznania społecznego (social cognition)
List motywacyjny, CV wraz ze spisem publikacji, realizowanych projektów naukowych i grantów oraz co najmniej
dwa listy rekomendacyjne prosimy przesyłać do 2 października 2017 na adres: sekretariat@psych.pan.pl lub na
adres Jaracza 1, 00-378 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia: http://psych.pan.pl/pl/wp-content/uploads/2017/09/asystent-clin.pdf