To już czwarta nagroda dydaktyczna w naszym Zakładzie

Uczenie głębokie w badaniu plastyczności połączeń korowych ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej
2020-06-04
Best poster award
2020-07-13

Z wielką radością informujemy, że wśród laureatów nagrody Dziekana Wydziału Fizyki za wyróżniające się prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2019/20 w kategorii laboratorium otrzymał dr hab. Maciej Kamiński. Laboratorium EEG znajduje się w Zakładzie Fizyki Biomedycznej i zajęcia, które tam się odbywają są dedykowane studentom specjalności NI. Materiały dydaktyczne dostępne są tutaj: https://brain.fuw.edu.pl/edu/index.php/Laboratorium_EEG

Nagrodę dydaktyczną w ubiegłym semestrze za wyróżniające się prowadzenie wykładu Sygnały bioelektryczne otrzymał dr hab. Piotr Suffczyński, prof. UW.

Wyróżniające się prowadzenie ćwiczeń z Technologii informacyjnej zostało docenione w semestrze zimowym 2018/19 i nagrodę dydaktyczną otrzymał doktorant z naszego Zakładu: mgr Maciej Gałecki.

Warto również dodać, że w 2012 nagrodę dydaktyczną otrzymał Kierownik naszego Zakładu – dr hab. Jarosław Żygierewicz.

Gratulujemy!