Job Opportunity: TMSi
2018-03-30
Konferencje w IBD
2018-04-09

Post-doc position in UMK

Poszukujemy post-doca do grantu NCN Symfonia 4 “W poszukiwaniu źródeł
aktywności poznawczej mózgu”:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-12-15/streszczenia/328366-pl.pdf

Naszym głównym celem jest uzyskanie wglądu w funkcjonujący mózg
bezpośrednio z sygnału EEG i uzyskanie cech aktywności sieci mózgu
obserwowalnych nieinwazyjnie. Uważamy, że byłby to wielki skok w
zrozumieniu konstytutywnych elementów aktywności mózgu w skali czasu poniżej milisekundy.

Poszukujemy osoby mającej doświadczenie w przetwarzaniu sygnału
(włączajac uczenie maszynowe, w szcz., deep learning) EEG/MEG.