II nagroda dla Marii Szoły w Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

PhD student and Postdoctoral positions at University of Bern
2018-09-05
Wykład inauguracyjny Koła Naukowego Neuroinformatyki
2018-11-16

Maria Szoła, studentka na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalności Fizyka medyczna (realizowanej w naszym Zakładzie), zdobyła II nagrodę w tegorocznym Konkursie Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego na najlepsze prace z dziedziny atomistyki w kategorii prac licencjackich/inżynierskich.

Tytuł pracy brzmi: Dozymetria biologiczna w warunkach masowego narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące, a jej krótkie streszczenie znajduje się poniżej:

W pracy przedstawiono podstawowe testy dozymetryczne wykorzystywane pod kątem zdarzeń radiacyjnych. Wykonano także analizę chromosomów dicentrycznych występujących w limfocytach krwi obwodowej napromienionej in vitro trzema różnymi dawkami promieniowania X. Pozwoliło to na wyznaczenie wartości dawki pochłoniętej, jak również na sprawdzenie czy rozkład liczby dicentryków w 50 analizowanych komórkach podlega rozkładowi Poissona. Tym samym sprawdzono, czy próbki krwi zostały napromienione równomiernie w polu promieniowania X. Oceniono też czy przy tak małej populacji limfocytów wynik oszacowania dawki i jej niepewności rozszerzonej spełnia wymagane kryteria jakości. Uzyskany wynik okazał się zadowalający, co świadczy o tym, że test chromosomów dicentrycznych może być stosowany do celów szybkiej dozymetrii biologicznej w warunkach masowego narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące.