Radiogenomika – nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim

PhD position at Rafał Czajkowski Lab. (LED, laser/ microscopy)
2021-05-14
Oferta pracy dla doktorantów w tematyce fizyki/medycyny obliczeniowej
2021-06-10

Radiogenomika to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia realizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Został on stworzony w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB). Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w dniach 5-9 lipca. Dołącz do nas!

Radiogenomika to kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na dynamiczny rozwój medycyny, wskazujący na potrzebę opracowywania terapii spersonalizowanych, opartych na poznaniu genetycznego podłoża chorób, ich diagnostyce z wykorzystaniem metod obrazowych i indywidualnie dobranym leczeniu – mówi dr hab. Zbigniew Rogulski, prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki która koordynuje działanie. Podkreśla on, że tematyka prac dyplomowych będzie ustalana i aktualizowana w ścisłej współpracy z partnerami gospodarczymi.

Program studiów został skonstruowany przez ekspertów z Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z przedsiębiorstwami z branży medycznej, diagnostycznej i farmaceutycznej. Program kładzie nacisk na rozwiązanie problemów badawczych metodą projektów i umożliwi studentom zdobycie unikatowej wiedzy, szczególnie z zakresu chemii jądrowej, obrazowania i modelowania molekularnego, genomiki, w tym badań genetycznych, określania podłoża genetycznego różnych chorób czy zasad prowadzenia badań w fazie przedklinicznej i klinicznej. Bezpośrednia współpraca z firmami farmaceutycznymi i diagnostycznymi, jak również możliwość odbycia praktyk i staży w specjalistycznych laboratoriach umożliwi absolwentom znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pracy.

Studia realizowane będą m.in. w oparciu o zajęcia prowadzone przez wykładowców zatrudnionych w wiodących na świecie ośrodkach naukowych, w tym z wykorzystaniem techniki e-learning. Otwarcie nowego kierunku studiów zainicjuje tworzenie interdyscyplinarnych zespołów naukowych prowadzących badania w zakresie radiogenomiki.

Dodatkowo, w ramach projektu planowane jest wdrożenie dla wyróżniających się studentów możliwości wyjazdu na krótkotrwałe staże naukowe, szkolenia specjalistyczne z zakresu badań przedklinicznych oraz międzynarodowe konferencje naukowe. Absolwenci nowego kierunku studiów będą posiadali unikatową, interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne predysponujące ich do kontynuowania nauki w ramach szkół doktorskich a w przyszłości działalności naukowej. Zdobyty kontakt z pracownikami naukowymi zatrudnianymi w ośrodkach zagranicznych przełoży się na umiędzynarodowienie ich przyszłej pracy naukowej oraz zwiększy szanse na uzyskanie finansowania m.in. w ramach środków z budżetu na działalność badawczo-rozwojową UE.

Zapraszamy osoby zainteresowane nowym kierunkiem do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 10 czerwca o godz. 16.00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: radiogenomika@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji o nowym kierunku studiów i warunkach rekrutacji można znaleźć na stronie Wydziału Chemii UW.

Kierunek Radiogenomika powstał w ramach edukacji opartej na badaniach w Priorytetowym Obszarze Badawczym 1 (POB1) “Badania dla Ziemi”.