PRESS: PRoton thErapy research SeminarS
2017-10-12
PhD position at Nenecki: Outside conscious vision – possible resource of visual rehabilitation
2017-10-18

Wymiana studencka z WUM

W najbliższym semestrze zostanie uruchomiony pilotaż wymiany zajęć z WUM, w którym weźmie udział po 50 studentów z każdej uczelni. Zapisy na zajęcia odbędą się centralnie w Biurze Spraw Studenckich. W związku z tym chciałbym prosić Państwa o zgłaszanie zainteresowania wzięcia udziału w tej wymianie. Informacje kto chciałby wiąć udział i w których zajęciach proszę przesyłąć mailem do końca października na adres:

jarekz@fuw.edu.pl

Jarosław Żygierewicz

Propozycja fakultetów dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

  • I Wydział Lekarski:
 

L.p

 

Nazwa fakultetu

ECTS Wymiar godzin  

Nazwa jednostki

1 Bakteriofagi 2,00 30 Zakład Immunologii Klinicznej
2 Depresja – epidemia XXI wieku? 2,00 30 Katedra i klinika Psychiatryczna
3 Diety odchudzające – prawdy     i mity  

2,00

 

30

Zakład Medycyny Społecznej             i Zdrowia Publicznego
 

4

 

Inżynieria tkankowa

 

2,00

 

30

Katedra i Zakład Histologii                       i Embriologii
 

5

Język angielski w praktyce klinicznej  

2,00

 

30

 

Studium Języków Obcych

 

6

Język francuski w praktyce klinicznej  

2,00

 

30

 

Studium Języków Obcych

 

7

Język niemiecki w praktyce klinicznej  

2,00

 

30

 

Studium Języków Obcych

 

8

Jak stawiać czoło bakteriom i

wirusom?

 

2,00

 

30

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
 

9

Medycyna genomowa w codziennej praktyce, czyli co można wyczytać z genomu pacjenta  

2,00

 

30

 

Zakład Medycyny Genomowej

10 Medycyna snu 2,00 30 Katedra i Klinika Psychiatryczna
11 Od magii do współczesności 2,00 30 Zakład Historii Medycyny
 

12

Problem zakażeń szpitalnych. Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce lekarza.  

2,00

 

25

 

Katedra i Zakład Mikrobiologii

Lekarskiej

 

13

Psychopatologia wybranych zaburzeń psychicznych i ich obraz w sztuce filmowej  

2,00

 

30

 

Katedra i Klinika Psychiatryczna

 

14

Samobójstwo – dewiacja samotnicza. Wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne  

2,00

 

30

 

Zakład Medycyny Sadowej

15 Uzależnienie – radość, która odbiera wolę  

2,00

 

30

 

Katedra i Klinika Psychiatryczna

16 Wprowadzenie do seksuologii sadowej. Perspektywa psychologa i psychoterapeuty  

2,00

 

30

 

Zakład Medycyny Sadowej

 

  • II Wydział Lekarski
 

L.p

 

Nazwa fakultetu

 

ECTS

 

Wymiar

godzin

 

Nazwa jednostki

 

1

Kształtowanie zachowań zdrowotnych. Perspektywa psychologiczna.  

2,00

 

30

 

Zakład Psychologii Medycznej

 

2

 

Fakty i mity w chorobach zakaźnych

 

2,00

 

30

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
 

3

Pamięć – trening technik skutecznego uczenia się.  

2,00

 

30

Zakład Psychologii Medycznej
 

4

 

Wstęp do seksuologii

 

2,00

 

30

Zakład Psychologii Medycznej
 

5

 

Wybrane problemy etyczne współczesnej medycyny

 

2,00

 

30

Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny

 

  • Wydział Farmaceutyczny
 

L.p

 

Nazwa fakultetu

 

ECTS

Wymiar

godzin

 

Nazwa jednostki

 

1

 

Diagnostyka immunologiczna

 

1,00

 

30

Zakład Immunologii Klinicznej
 

2

 

Diagnostyka mikrobiologiczna

 

2,00

 

33

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
 

3

 

Hodowla komórek in -vitro

 

1,00

 

30

Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
 

4

 

Diagnostyka toksykologiczna

 

2,00

 

30

 

Zakład Toksykologii

 

  • Wydział Lekarsko-Dentystyczny
 

4

 

Fizjologia Kliniczna

 

1,50

 

30

Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej

 

 

  • Fakultety pod patronatem Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 

 

L.p

 

Nazwa fakultetu

ECTS

 

   Wymiar         godzin  

Nazwa jednostki

 

1

 

Jeszcze więcej

 

2,00

 

30

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
 

2

Budowanie relacji i komunikacji z pacjentem  

2,00

 

30

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia