Job for student in IP PAN/master project
2017-11-07
PhD position at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
2017-12-13

Praca w Pracowni Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej

Pracownia Neuroinformatyki Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego poszukuje kandydatów na trzy pozycje:
1. Staż podoktorski w projekcie modelowania propagacji pola elektrycznego w mózgu (wymagany doktorat)
2. Programista naukowy w projekcie przetwarzania dużych zbiorów danych z obrazowania mózgu różnymi technikami
3. Technik z możliwością zrobienia doktoratu w projekcie badania aktywności mózgu w szczurzych modelach schizofrenii (rejestracje elektrofizjologiczne in vivo)

Szczegóły na stronie
http://neuroinflab.pl/jobs

Na pozycje 1. i 2. wymagana jest znajomość programowania. W każdym przypadku zatrudnienie jest na podstawie umowy o pracę na około 3 lata od początku 2018 roku.

prof. dr hab. Daniel Wójcik
Kierownik Pracowni Neuroinformatyki