Wykład inauguracyjny Koła Naukowego Neuroinformatyki
2018-11-16
XI Cracow Cognitive Science Conference – Attention and Memory
2019-02-11

POSZUKIWANY STAŻYSTA/STAŻYSTKA

POSZUKIWANY STAŻYSTA/STAŻYSTKA

Poszukujemy stażysta/stażystka do pomocy w projekcie badawczym.

Tytuł projektu: „Mechanizmy asocjacyjnego uczenia się: Funkcjonalna
organizacja ciała migdałowatego u ludzi”

Projekt realizowany jest w ramach grantu przyznanego przez Narodowe
Centrum Nauki dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN
(kierownik projektu: dr hab. Iwona Szatkowska), we współpracy z grupą
badawczą dr hab. Mateusza Goli z Pracowni Neuronauki Klinicznej
Instytutu Psychologii PAN.

Pomoc będzie dotyczyła usprawnienia metody podziału ciała migdałowatego
na mniejsze części.

Opis celu projektu: Ciało migdałowate jest strukturą podkorową
zlokalizowaną w przyśrodkowej części płata skroniowego odpowiedzialną
m.in. za przetwarzanie bodźców emocjonalnych, pamięć i uczenie się. Z
badań mikroskopowych wiadomo, że ciało migdałowate składa się z kilku
mniejszych części pełniących różne funkcje. Niestety części te nie są
widoczne na skanach mózgu wykonanych za pomocą rezonansu magnetycznego
(MRI). W Instytucie Nenckiego opracowano już metodę podziału ciała
migdałowatego na podstawie skanów mózgu. Aktualnie chcemy te metodę
rozwinąć i wykorzystać do parcelacji tej struktury w celu
dokładniejszego poznania funkcji poszczególnych części.

Zadania:
Zadaniem studenta będzie pomoc w rozwoju metody i walidacja uzyskanych
wyników:
• usprawnienie metod obliczeniowych prowadzących do parcelacji
• przeprowadzenie walidacji numerycznej uzyskanych wyników metodami
statystycznymi (np. walidacja krzyżowa, bootstrap)
• przeprowadzenie walidacji przez porównanie wzorców połączeń
funkcjonalnych (tzw. functional connectivity)

Wymagania:
• podstawowe umiejętności w zakresie MATLABA i/lub pythona,
• umiejętności pracy w zespole i zaangażowanie w pracę,
• chęć i możliwość zaangażowania się w pracę w długim okresie (planowany
koniec pierwszej części projektu to wrzesień 2019, drugiej części to
marzec 2020),
• zapraszamy do współpracy przede wszystkim studentów (neuroinformatyki,
fizyki, kognitywistyki lub kierunków pokrewnych), nie jest to jednak
warunek konieczny.

Efekty:
W zależności od nakładów pracy oferujemy możliwość:
• rozwoju warsztatu naukowego w młodym dynamicznym zespole badawczym,
• udziału w publikacjach jako współautor,
• przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej bądź
magisterskiej),
• wspólnego udziału w konferencjach i publikacjach pokonferencyjnych.

Kontakt: Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy z Krzysztofem
Bielskim (e-mail: k.bielski @ nencki.gov.pl lub Małgorzatą Draps
(mdraps @ psych.pan.pl)