Oferta pracy na stanowisku doktorant/postdoc dla specjalisty w zakresie uczenia maszynowego w projekcie: EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii.
2020-02-03
PostDoc position MCBO 7/2020
2020-06-04

Oferta pracy w projekcie w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie

Poszukujemy osoby na stanowisko doktoranta/ki w projekcie zatytułowanym Mapowanie ludzkich emocji w obliczu zmian klimatycznych w relacji do zdrowia psychicznego oraz podejmowania działań” finansowanym w ramach GRIEG(polsko-norweskie projekty badawcze). Projekt realizowany jest w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie (dr hab. Artur Marchewka), we współpracy z we współpracy z prof. Christianem Andreasem Kloecknerem z Norwegian University of Science and Technology oraz dr hab. Jarosławem Michałowskim z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego.

Opis projektu po linkiemhttps://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/457891-pl.pdf

Wymagania

– tytuł magistra uzyskany najpóźniej 30 września 2020 roku

– wysoka motywacja do uczestnictwa we wszystkich etapach badań: przygotowania i  przeprowadzania eksperymentów z udziałem osób badanych, analizy danych, przygotowywania publikacji

– magisterium z psychologii/kognitywistyki lub fizyki/kierunków pokrewnych 
– biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie

– udokumentowany udział w projektach naukowych (współautorstwo w publikacjach/posterach)

– zainteresowanie projektem

– gotowość do pracy w interdyscyplinarnym zespole
Dodatkowe atuty:
– doświadczenie w badaniach z wykorzystaniem metody rezonansu magnetycznego (MRI) lub metody elektroencefalografii (EEG)

– znajomość pakietów statystycznych (SPSS, R, AMOS)

– dobra znajomość języka programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia (Python, C, Java)

– znajomość środowiska Matlab

Warunki otrzymywania stypendium

Oferujemy stypendium w wysokości około 4 400 PLN netto miesięcznie (5 000 brutto), które będzie wypłacane przez 36 miesięcy. Otrzymywanie stypendium jest ograniczone regulacjami Narodowego Centrum Nauki.

Pozycja doktorant/doktorantki wiąże się z pracą w wymiarze 40 godzin tygodniowo w Warszawie. Ponieważ projekt realizowany jest we współpracy z Norwegian University of Science and Technology oczekujemy gotowości do okresowych wyjazdów i pobytów w Norwegii (w ramach delegacji służbowej, koszt wizyt pokrywany ze środków projektu).

Zatrudnienie będzie oznaczało jednocześnie przyjęcie na studia doktoranckie prowadzone w ramach Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych [Warsaw-4-PhD] w Instytucie Biologii Doświadczalnej Nenckiego PAN. Głównym opiekunem naukowym będzie dr hab. Artur Marchewka. 

Zainteresowane osoby proszone o składanie aplikacji zawierającej:

1.    CV z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych oraz informacji istotnych z perspektywy projektu

2.    Krótki list motywacyjny wyjaśniający chęć udziału w projekcie

Dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na adres:  (Artur Marchewka). Prosimy o zatytułowanie maila: “Rekrutacja doktorat 2020 – Imię Nazwisko”.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do momentu znalezienia odpowiedniego kandydata/kandydatki.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).