A Postdoctoral position at IFJ PAN in Cracow
2020-01-08
Oferta pracy w projekcie w Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie
2020-05-18

Oferta pracy na stanowisku doktorant/postdoc dla specjalisty w zakresie uczenia maszynowego w projekcie: EEGDigiTrack Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii.

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie skutecznej metody treningu EEG-neurofeedback.  EEG-neurofeedback jest powszechnie stosowaną w Polsce i na świecie terapią wspomagającą leczenie schorzeń układu nerwowego takich jak: ADHD, depresja, stany lękowe. Metoda ta wykorzystywana jest również w celu usprawniania funkcji poznawczych (pamięci, koordynacji, koncentracji, kreatywności) u ludzi zdrowych oraz w sporcie wyczynowym. Niestety współczesne badania dotyczące EEG-BFB nie potwierdzają skuteczności tej metody. Niskiej skuteczności terapii EEG-BFB upatruje się głównie w stosowanej metodyce treningu. Stosowana obecnie metoda opiera się głównie na arbitralnym doborze protokołu treningu nie powiązanego z rzeczywistym stanem pacjenta. Skuteczna metoda treningu  EEG-BFB powinna być oparta na indywidualnej analizie sygnału EEG wykorzystującej wykonywanie zadań bezpośrednio związanych ze zdiagnozowanymi deficytami lub funkcjami które mają zostać usprawnione. Problemem wymagającym badań jest powiązanie wyników testów behawioralnych z sygnałem EEG. Duża ilość zanieczyszczeń oraz wysoka zmienność sygnału EEG i jego wielowymiarowość powodują małą przydatność tradycyjnych metod analitycznych. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie metod eksploracyjnych opartych na wykorzystaniu uczenia maszynowego.

Wymagania

Praktyczna znajomość metod uczenia maszynowego (wykraczająca poza sieci neuronowe i znajomość aplikacji Tensorflow) oraz rozumienie stosowanych rozwiązań potwierdzone doświadczeniem. Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw analizy sygnałów.

Oczekujemy inicjatywy w zakresie zastosowań i opracowywania nowych algorytmów wykraczających poza metody stosowane w analizie obrazu,

Oferta

Praca w najlepszym polskim instytucie biologicznym wyspecjalizowanym w badaniach nad mózgiem. Konkurencyjne wynagrodzenie. Okres trwania projektu – 22 miesiące. 

Kontakt:

Jacek Rogala 

Email: j.rogala@nencki.edu.pl