Czerniakowi powiedz NIE!
2022-11-03
Brainhack Warsaw 17-19.03.2023
2022-12-19

Odnowienie doktoratu prof. Katarzyny Ćieślak – Blinowskiej / Jubilee of 50 Aniversary of prof. Katarzyna Blinowska at the University of Warsaw

W dniu 20 kwietnia 2022 odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr hab. Katarzyny Cieślak – Blinowskiej.

Fragment przemówienia Dziekana Wydziału Fizyki prof dr hab Dariusza Wasika:

“Odnowienie doktoratu jest najwyższym wyróżnieniem, jakim macierzysta uczelnia może obdarzyć najwybitniejszych nauczycieli i mistrzów. Dzisiejsza uroczystość nawiązuje do pięknych akademickich tradycji.  Dla mnie jako Dziekana jest wielkim przywilejem, honorem a także nieukrywaną przyjemnością pokłonienie się nisko Pani Profesor Katarzynie Cieślak-Blinowskiej oraz wyrażenie w imieniu społeczności Wydziału Fizyki głębokiego szacunku i podziękowanie Jej za wieloletnią pracę i zaangażowanie, które przyczyniły się do budowania prestiżu i wysokiej pozycji Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego i nauki polskiej w świecie.
Należy do wąskiego grona Filarów Wydziału Fizyki – zainicjowała i rozwinęła nowy obszar badań na Uniwersytecie Warszawskim: analizy i modelowania sygnałów biologicznych.